top of page

7 Ana Odak Noktamız

Tüm dünyadaki Rotary kulüpleri aynı ortak hedefler çerçevesinde dünyamızı ve yaşadığımız çevreyi daha güzel ve yaşanır kılmak için gönüllü olarak çalışmaktadır.

AOF_maternal_color_no_title.png

Anne ve Çocuk Sağlığı

Rotary, savunmasız annelere ve çocuklara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, böylece daha uzun yaşayabilmeleri ve güçlenebilmeleri sağlanmaktadır.

Kaliteli hizmete erişimi genişletiyoruz, bu nedenle anneler ve çocuklar her yerde sağlıklı bir gelecek için aynı fırsatlara sahip olabilir. Her yıl beş yaşın altında olan 5,9 milyon çocuk yetersiz beslenme, yetersiz sağlık hizmeti ve kötü sanitasyon nedeniyle ölmektedir - bunların hepsi önlenebilir.

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını desteklemek için eğitim ve öğretim sağlıyoruz.

Rotary Barış Merkezleri programı, yerel ve küresel barış ve çatışmaların çözümü için katalizörler görevi yapacak olan liderleri yetiştirir. Rotary barış gönüllüleriyüksek lisanslarını almak yada gerekli sertifika programlarını tamamlamak için ortak çalıştığımız altı üniversiteden birinde bu programları tamamlayabilirler.

AOF_peace_color_no_title.png
AOF_environment_color_no_title.png

Çevreyi Koruyalım

Rotary'nin Küresel hibelerle desteklenen hizmet faaliyetlerinin yedinci odağı Çevreyi desteklemektir.

Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma

Yaklaşık 800 milyon işsiz insan, günde 1,90 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor.

Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı geliştirmeye ve bireyleri ve tüm toplulukları ekonomik olarak güçlendiren fırsatlar yaratmaya yardımcı oluyoruz.

AOF_economic_color_no_title.png
AOF_disease_color_no_title.png

Hastalıkların Önlenmesi 

Sağlığımız her şeydir. Oysa dünyadaki 400 milyon insan temel sağlık hizmetlerine erişemez veya erişemez. İyi sağlık hizmetinin herkesin haklı olduğuna inanıyoruz.
Hastalık dünya çapında milyonlarca insan için sefalet, acı ve yoksulluk ile sonuçlanır. Bu yüzden hastalığın tedavisi ve önlenmesi bizim için çok önemlidir. Hem büyük hem küçük çabalarımız var. Salgınlar ve sağlık hizmeti erişimi ile mücadele eden yetersiz toplumlarda geçici klinikler, kan bağışı merkezleri ve eğitim tesisleri kurduk. Doktorların, hastaların ve hükümetlerin birlikte çalışmasına izin veren altyapı tasarlıyor ve oluşturuyoruz.

Temel Eğitim ve Okuryazarlık

Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. Bu dünya erişkin nüfusunun %17'sine denk gelmektedir.

Temel eğitim verilmesini ve okur-yazarlığı destekliyoruz, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltıyor ve yetişkin okur yazarlığını artıyoruz.

AOF_education_color_no_title.png
AOF_water_color_no_title.png

Temiz Su ve Hijyen

Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi, sağlıklı bir çevre ve verimli bir yaşam için temel ihtiyaçlardır.

İnsanlar temiz su ve sanitasyona eriştiğinde, su kaynaklı hastalıklar azalır, çocuklar daha sağlıklı kalırlar ve okula daha düzenli bir şekilde giderler ve anneler daha az su harcar ve ailelerine yardım etmek için daha fazla zaman harcayabilir.

bottom of page